همایش طرح رایانش ابری

برگزاری همایش کشوری طرح رایانش ابری

همایش رایانش ابریهمایش طرح رایانش ابری

با توجه به اجرای طرح ابتکاری رایانش ابری در کارگاه ها ی کامپیوتر هنرستان های استان اصفهان و در راستای تحقق شعار سال “اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل”، کارگاهی آموزشی با همکاری دفتر کاردانش وزارت متبوع جهت آشنایی و نحوه به روز نمودن سیستم های رایانه ای قدیمی و مستهلک با استفاده از این طرح، از روز سه شنبه مورخ ۲۶ /۹۵/۰۵ الی پنجشنبه ۹۵/۰۵/۲۸ در آن استان برگزار گردید.

در این همایش آقای مهندس آذرکیش مدیر کل محترم دفتر آموزش متوسطه دوم کاردانش وزارت متبوع، آقایان مهندس شیخی و مهندس شهرستانی معاونین محترمشان، آقای دکتر حسینی مقدم مدیر کل آموزش متوسطه دوم فنی و حرفه ای وزارت متبوع و آقای مهندس کاظمی، معاون محترمشان، روسای ادارات آموزش فنی و حرفه ای و کاردانش کل کشور به همراه سرگروه های آموزشی رشته کامپیوتر شاخه کاردانش و آقای مهندس خاکی مدیریت مجموعه ی دانش بنیان رها ،شرکت کردند.

 

پست شده در