تعرفه نرخ پایه خدمات فنی-تخصصی انفورماتیک

تعرفه نرخ پایه خدمات فنی-تخصصی انفورماتیک سال ۱۳۹۵

 

تعرفه نرخ پایه خدمات فنی-تخصصی انفورماتیک سال ۹۵ ، توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور منتشر شد:

 

تعرفه نرخ پایه فعالیت در سال ۱۳۹۵ :

مبنای تمام محاسبات حقوق پایه اعلام شده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی برای سال ۱۳۹۵ می باشد. در این بخش هدف
محاسبه نرخ پایه یك نفرساعت کار انجام شده تحت پوشش یك واحد صنفی با احتساب سربارهای مستقیم حقوق و دستمزد روی نرخ
پایه حقوق یك کارگر ساده می باشد. در بخش های بعدی براساس تخصص و شرایط کاری از روی این نرخ پایه نرخ کارشناسی
محاسبه خواهد گردید.

 

برای دانلود PDF منتشر شده این سازمان و مطالعه نرخ های سال ۹۵ اینجا کلیک کنید

پست شده در