نحوه Join نمودن زیرو کلاینت

نحوه Join نمودن سیستم های مجموعه به اکتیو دایرکتوری با استفاده از دستور و Batch فایل

 

ابتدا وارد سیستمی که قرار است به اکتیو دایرکتوری Join شود شوید و Command Prompt را با دسترسی Administrator باز نمایید

نحوه Join نمودن سیستم های مجموعه به اکتیو دایرکتوری با استفاده از دستور و Batch فایل

سپس آی پی آدرسی را با استفاده از دستور زیر برای کارت شبکه خود در نظر میگیریم

Netsh interface ip set address “ethernet” static 10.10.10.219 255.255.255.0

نحوه Join نمودن سیستم های مجموعه به اکتیو دایرکتوری با استفاده از دستور و Batch فایل

سپس Dns ی را با استفاده از دستور زیر برای کارت شبکه خود در نظر میگیریم

Netsh interface ip set dnsservers “ethernet” static 10.10.10.6

نحوه Join نمودن سیستم های مجموعه به اکتیو دایرکتوری با استفاده از دستور و Batch فایل

و در آخر نیز با دستور زیر سیستم مذکور Join اکتیودایرکتوری میشود

netdom join /d:vcp.com WIN-4N6SCEHI3JA /OU:OU=Test,DC=vcp,DC=com

/userd:vcp.com\administrator /passwordd:password /reboot:5

نحوه Join نمودن سیستم های مجموعه به اکتیو دایرکتوری با استفاده از دستور و Batch فایل

/d : نام دامنه خود را مشخص مینماییم.

WIN-4N6SCEHI3JA : نام سیستمی می باشد که قرار است Join اکتیو دایرکتوری شود.

/OU : Organizational Unit را مشخص می نمایید که در دستور بالا Test را مشخص نموده ایم.

DC : نام دامنه را مشخص نمایید که در دستور بالا دامنه vcp.com می باشد که از دو DC استفاده شده است.

/userd : نام کاربری ادمین دامنه خود را وارد نمایید.

/password : رمز عبور نام کاربر ادمین را وارد نمایید. اگر در این بخش بجای رمز عبور کاراکتر * را وارد نمایید پس از اینتر نمودن پنجره ای باز شده و رمز عبور را درخواست میشود.

/reboot : پس از ۵ ثانیه سیستم ریستارت میشود.

همانطور که مشاهده مینمایید سیستم مذکور Join اکتیودایرکتوری شد.

نحوه Join نمودن سیستم های مجموعه به اکتیو دایرکتوری با استفاده از دستور و Batch فایل

ساخت Batch فایل برای این دستورات :

دستورات زیر را در برنامه Notepad وارد نمایید و سپس آن را با پسوند .bat ذخیره نمایید

echo off@

Netsh interface ip set address “ethernet” static 10.10.10.219 255.255.255.0

Netsh interface ip set dnsservers “ethernet” static 10.10.10.6

netdom join /d:vcp.com WIN-4N6SCEHI3JA /OU:OU=Test,DC=vcp,DC=com /userd:vcp.com\administrator /passwordd:password /reboot:5

نحوه Join نمودن سیستم های مجموعه به اکتیو دایرکتوری با استفاده از دستور و Batch فایل

پست شده در