آرشیوهای برچسب Virtualization چیست

  • مجازی سازی چیست؟

    مجازی سازی (Virtualization) چيست؟ مجازی سازی دانش و تکنیکی است که با استفاده از آن می توان بر بسیاری از مشکلات و موانع موجود در عرصه زیر ساخت ها (نرم افزاری و سخت افزاری) فائق آمد و راه را برای توسعه پایدار و به وجود آوردن شرایط مناسب برای کسب و کار (Business) به بهترین […]