تاییدیه آموزشی محصول

تاییدیه آموزشی محصول از وزارت آموزش و پرورش-سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی-دفتر تکنولوژی آموزشی

 

 

اعتبار نامه فنی سخت افزار زیرو کلاینت vCloudPoint s-100 از سوی وزارت آموزش و پرورش، دفتر تکنولوژی آموزشی و کمک آموزشی و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی صادر شد.

برای مشاهده سایر گواهینامه های این محصول و دانلود تاییدیه آموزشی  اینجا کلیک کنید.

 

 

تاییدیه آموزشی