برترین راهکار مجازی سازی

مجازی سازی

مجموعه دانش بنیان رها ارائه دهنده انواع راهکارهای مجازی سازی

 

Ncomputing , vCloudPoint ,Atrust زیرو کلاینت 

 

 VDI(PCoIP,ICA,HDX) تین کلاینت  

 مینی کامپیوتر و استیک پیسی

 

 

 جامع ترین جدول مقایسه انواع زیرو کلاینت ها و تین کلاینت ها ومینی پیسی

ردیفویژگی هاتوضیحات300-Ncomputing LAtrust m320vCloudPoint S-100PCoIP ClientCitrix
Client
mini pcتین کلاینت ایرانی - تولید
مجموعه دانش بنیان رها
1قیمت(هزار
تومان)
قیمت محصول طبق سایت توزیع کننده اصلی
آن در ایران-در تاریخ شهریور
رها نمایندگی رسمی این محصول در ایران - 690
- ncomputing.ir
520690700-1700700-1700490-1700300
2قیمت کاربري
آفیس-هزار
تومان
قیمت تقریبی هر دستگاه بعلاوه قیمت سرور به
نسبت هر کلاینت در یک کاربري آفیس
900900700تومان 12000تومان 1000000550450
3قیمت کاربري
حرفه اي-هزار
تومان
قیمت تقریبی هر دستگاه بعلاوه قیمت سرور
مناسب کاربري حرفه اي در یک کاربري حرفه
(PS,AC,ILL,Flash,Maya,Revit) اي
امکان کاربري حرفه اي نداردمناسب کاربري حرفه اي
نیست
800تومان 2000000تومان 1800000مناسب کاربري حرفه
اي نیست
550
4پروتکلنوع پروتکل تاثیر چشمگیري (بیش از 80
درصد) در مصرف منابع سخت افزاري سرور و
بیش از DDP- همچنین پهناي باند شبکه دارد
80 درصد بهینه عمل میکند
RDPRDPDDPPCoIPICA-HDX-RDP-PCoIP-ICAHDX-
SPICE
5سیستم عاملسیستم عاملهایی که این محصول میتواند ازآنها استفاده کندتا سیستم عامل ویندو 8/1صرفا سیستم عامل
Windows
Multipoint Server
تمامی نسخه هاي سیستم عامل
ویندوز
هر نسخه از سیستم عامل
- بایستی روي بستر
مجازي باشد
--هر نوع سیستم عامل
6کیفیت تصویرکیفیت تصویر در مقایسه با رایانهبا تاخیر زیاد-کرکره اي24 bitبا تاخیر کم-کرکره
اي 24 bit
بدون تاخیر 32 bitبدون تاخیر bit 32bit و بدون
تاخیر
مبنا بدون تاخیر و 32bit
7قابلیت پخش
مدیا
32 i امکان پخش ویدئو روي یک سرور 7
گیگ رم
HD*8HD*10Full HD*37 HD*20Full HD*21بدون نیاز به سرورFull HD*17
8پهناي باند
شبکه
این تست در یک کاربري عادي طی یک روز و با اندازه گیري توسط یو تی ام کریو انجام شده1/7Mbps1/3Mbps0/3Mbps0/7Mbps0/4Mbpsبی نیاز از شبکه1/9Mbps
9تعداد قطعیتعداد قطعی ارتباط با سرور در یک دوره 7
- - - - ساعته
23----
10نصب و راه
اندازي آسان
سهولت در نصب و راه اندازي - امتیاز بیشتر بهتر (امتیاز ها از 1 تا 10)6492158
11سهولت در
اضافه کردن
استیشن
اضافه کردن کلاینت پس از استقرار سیستم6599958
12تعداد کاربرتعداد کاربر آفیس بر روي یک سرور 7
- 32 با تجربه ي روان(هشت هسته gb Ram
4 گیگا هرتز و 32 گیگ رم با باس 2400 و درایو
(SSD
1824481221-30
13گرافیکیامکان استفاده از نرم افزارهاي سه بعدی
گرافیکی
نداردنداردداردداردداردندارددارد
14نرم افزار
مدیریت کاربران
نرم افزاري که بوسیله آن بتوان کاربران و
ویژگیهاي استیشن آنها را مدیریت کرد
نداردنداردداردداردداردنداردندارد
15مانیتورینگ و
کنترل
امکان نظارت و کنترل کاربرانندارددارد و غیر همزمانمانیتور و کنترل کاربران به
صورت دسته جمعی و یا موردي
دارد به صورت موردي
براي هر کلاینت
دارد به صورت
موردي براي هر
کلاینت
ندارددارد به صورت موردي براي هر
کلاینت
16دانش مورد نیازداشتن مورد نیاز براي نصب و راه اندازيICDLNetwork +ICDLمتخصص مجازي سازيمتخصص مجازي
سازي و سیتریکس
ICDLICDL
17امنیت اطلاعاتحفظ حریم شخصی و اطلاعات محرمانه و
سازمانی
نسبتا پاییننسبتا پایینمناسب و در صورت ترکیب با
متد مجازي سازي بسیار بالا
مناسبمناسببسیار پایینمناسب و در صورت ترکیب با متد
مجازي سازي بسیار بالا
18آلودگی به
ویروس
میزان ریسک آلودگی به ویروسنسبتا مقاومنسبتا مقاومبسیار مقاوم-قابلیت مسدود
کردن درگاههاي وي اس بی
بسیار مقاومبسیار مقاومبسیار نفوذ پذیر و
آسیب پذیر
بسیار مقاوم-قابلیت مسدود
کردن درگاههاي وي اس
19قابلیت ارتقاارتقا قابلیت ارتقا و امکان اختصاص منابع مناسب هر
کاربر
دارددارد و غیر همزمانداردداردداردندارددارد
20عمر مفیدبا توجه به سه عامل:میزان قطعات مکانیکی-
میزان مصرف انرژي-میزان تلفات حرارتی
بیش از 10 سالبیش از 6 سال(کیفیت
سخت افزاري پایینی دارد)
بیش از 10 سال(بهره گیري از
خازن هاي سالید)
بیش از 8 سال(مصرف
انرژي بیضشتر از زیرو
کلاینت ها)
بیش از 10 سالکمتر از 6 سالبیش از 10 سال(کیفیت سخت
افزار بالا
21نقاط ضعفبا توجه به فیدبکهاي گرفته شده از بیش از
1700 مورد مشتري
کیفیت پایین تصویر-تصویر کرکره
اي- ناسازگاري با انواع لوازم جانبی -
استفاده زیاد از منابع سرور
سیستم عامل پر از اشکالWMS-
ناپایدار
عدم امکان استفاده از وب کم و
اسکنر اسناد پر سرعت
قیمت بالا-نیاز به تخصص
بالا-سرور گران قیمت-
هزینه ي لایسنس
قیمت بالا-نیاز به
تخصص بالا-سرور
گران قیمت-هزینه
ي لایسنس
توان سخت افزاري
پایین-نا پایدار-عدم
امکان ارتقا
قابلیت سفارشی سازي متناسب با
نیاز مخاطب
22مخاطباین محصول مناسب این گروه از مخاطبین استمجموعه هایی که از قبل زیر ساخت
دارند و امکان اضافه ncomputing
کردن یک سرور جدا براي راهکار
دیگر ندارند
مجموعه هایی که از قبل
دارند Atrsut زیر ساخت
و امکان اضافه کردن یک
سرور جدا براي راهکار
دیگر ندارند
مناسب هر نوع مصرفمناسب مجموعه هاي
بسیار بزرگ که دغدغه ي
مالی ندارند
مناسب مجموعه
هاي بسیار بزرگ
که دغدغه ي مالی
ندارند
صرفا مناسب مصارف
خانگی غیر حرفه اي
بعنوان مثال تبدیل
تلوزیون به یک رایانه ي
آفیس
مناسب تمامی مصارف فول پورت

 

دانلود پی دی اف  مقایسه راهکارهای مجازی سازی

برای مشاهده و کسب اطلاعات تخصصی در مورد تکنولوژی جدید ویدئو های کیفیت تصویر و یخش صدا را از اینجا ببینید.

لازم به ذکر است،مجموعه شرکت های دانش بنیان رها تنها نماینده ارائه دهنده زیروکلاینت با تکنولوژی DDP در ایران است.