آموزش راه اندازی RAID بر روی زیرو کلاینت

آموزش راه اندازی RAID (Redundant Array Of Independent Disk ) بر روی ویندوز سرور ۲۰۱۲ r2

 

هدف از راه اندازی Raid بالابردن کارایی و همچنین بالا بردن قابلیت اطمینان در هارد دیسکهای استفاده شده در مجموعه می باشد

تا در صورت بروز آسیب دیدگی یکی از هارد دیسکها بتوان با استفاده از هارد دیسکهای دیگر اطلاعات را بازیابی نمود

و همچنین با استفاده از Raid نیز میتوان کارایی ( سرعت خواندن و نوشتن ) را تا حد قابل قبولی بالا برد.

Raid را میتوان با توجه به تعداد هارد دیسکهای مجموعه در انواع مختلفی پیاده سازی نمود که در این مقاله تنها به سه نوع اصلی آن اشاره میشود :

۱ – Raid 0 ( Stripped )

۲ – Raid 1 ( Mirrored )

۳ – Raid 5 ( Parity )

Raid 0 ( Stripped ) :

در این نوع به حداقل ۲ هارد دیسک نیاز می باشد و بدین صورت عمل می نمایید که اطلاعات را به دو بخش تقسیم نموده

و نیمی از آن را بر روی یکی از هارد دیسکها و نیم دیگر نیز بر روی هارد دیگر ذخیره مینماید

حسن این روش بالا بودن سرعت و کارایی می باشد و عیب آن نیز این است که در صورت خراب شدن یکی از هارد دیسکها اطلاعات تنها با داشتن هارد دیسک دیگر قابل بازیابی نمی باشد

Raid 1 (Mirrored ) :

در این روش نیز حداقل به ۲ هارد دیسک نیاز می باشد و بدین صورت عمل میکند که همزمان تمامی اطلاعات را بر روی هر دو هارد دیسک ذخیره می نمایید .

حسن این روش بالا بودن قابلیت اطمینان می باشد زیرا همه اطلاعات بر روی هر ۲ هارد دیسک وجود دارد

و در صورت خراب شدن یکی از هارد دیسکها میتوان با استفاده از هارد دیسک دیگری اطلاعات را بازیابی نمود.

عیب این روش نیز نسبت به روش اول این است که سرعت کمتری نسبت به روش اول دارد زیرا تمامی اطلاعات را بر روی هر دو هارد دیسک ذخیره می نماید.

Raid 5 ( Parity ) :

در این روش حداقل به ۳ هارد دیسک نیاز می باشد و بدین صورت عمل می نماید که در ابتدا اطلاعات هارد اول را با هارد دوم XOR بیتی نموده و آن را بر روی هارد سوم قرار میدهد .

حسن این روش این هست بالا بودن قابلیت اطمینان و کارایی می باشد بدین صورت که در صورت خراب شدن یکی از دیسکها

میتوان با استفاده از دو هارد دیسک دیگر و XOR نمودن آن دو اطلاعات را بازیابی نمود.

پیاده سازی Raid :

در ویندوز سرور ۲۰۱۲ r2 می توان به دو صورت Raid را پیاده سازی نمود که در روش اول از Server Manager و استفاده از بخش

File And Storage Service و بخش Disk می باشد و در روش دوم از بخش Disk Management می باشد که ما در این مقاله از روش دوم استفاده مینماییم که در ادامه به آن میپردازیم:

آموزش راه اندازی RAID (Redundant Array Of Independent Disk ) بر روی ویندوز سرور 2012 r2

سپس همانطور که مشاهده می نمایید سه هارد دیسک را شناسایی نموده و بر روی OK کلیک نمایید

آموزش راه اندازی RAID (Redundant Array Of Independent Disk ) بر روی ویندوز سرور 2012 r2

 

آموزش راه اندازی RAID (Redundant Array Of Independent Disk ) بر روی ویندوز سرور 2012 r2

همانطور که مشاهده مینمایید سه هارد دیسک با نام های DISK 1,2,3 در تصویر زیر موجود می باشد

بر روی یکی از هارد دیسکها کلیک راست نمایید

همانطور که مشاهده مینمایید چهار گزینه وجود دارد :

New Spanned Volume :  در این حالت میتوان چندین هارد دیسک را تجمیع و در نهایت یک هارد دیسک با حجم بالا داشته باشیم

بدین صورت که اگر ۳ هارد دیسک با حجم ۱۰۰ گیگا بایت داشته باشیم

میتوان با این روش تبدیل به یک هارد ۳۰۰ گیگا بایتی نمود و این سه هارد تجمیع و تبدیل به یک هارد دیسک شوند.

New Stripped Volume : توضیحات این روش در بالای این مقاله موجود است.

New Mirrored Volume : توضیحات این روش در بالای این مقاله موجود است.

New RAID-5 Volume : توضیحات این روش در بالای این مقاله موجود است.

راه اندازی روش New Spanned Volume :

بر روی یکی از هارد دیسک ها کلیک راست نموده و گزینه مربوطه را انتخاب نمایید

آموزش راه اندازی RAID (Redundant Array Of Independent Disk ) بر روی ویندوز سرور 2012 r2

بر روی Next کلیک نمایید

آموزش راه اندازی RAID (Redundant Array Of Independent Disk ) بر روی ویندوز سرور 2012 r2

در بخش Available هارد دیسک ها نمایش داده می شود و میتوان آنها را انتخاب نمود و Add را بزنید

تا به بخش Selected انتقال و برای حالت Spanned در نظر گرفته شود.

همانطور که در بالا مشاهده می نمایید دو هارد دیسک با حجم ۲ گیگا بایت تجمیع و تشکیل یک هارد ۴ گیگا بایتی داده اند. بر روی Next کلیک نمایید.

آموزش راه اندازی RAID (Redundant Array Of Independent Disk ) بر روی ویندوز سرور 2012 r2

این هارد دیسک بصورت درایور در سیستم نشان داده خواهد شد برای این منظور کاراکتری را برای درایو در نظر بگیرید و Next را بزنید

آموزش راه اندازی RAID (Redundant Array Of Independent Disk ) بر روی ویندوز سرور 2012 r2

نامی را برای درایور خود در نظر گرفته و Next را بزنید

آموزش راه اندازی RAID (Redundant Array Of Independent Disk ) بر روی ویندوز سرور 2012 r2

بر روی Finish کلیک نمایید

آموزش راه اندازی RAID (Redundant Array Of Independent Disk ) بر روی ویندوز سرور 2012 r2

برای استفاده از قابلیت های گفته شده در این مقاله نیاز هست که هارد دیسک ها را به دیسک های دینامیک تبدیل نمود

و پیغام بالا برای این منظور می باشد و با زدن Yes آن را می پذیریم

و در تصویر زیر نیز مشاهده می نمایید که دو هارد دیسک تبدیل به حالت Spanned  شده اند.

آموزش راه اندازی RAID (Redundant Array Of Independent Disk ) بر روی ویندوز سرور 2012 r2

راه اندازی روش New Stripped Volume :

بر روی یکی از هارد دیسک ها کلیک راست نموده و گزینه مربوطه را انتخاب نمایید

آموزش راه اندازی RAID (Redundant Array Of Independent Disk ) بر روی ویندوز سرور 2012 r2

بر روی Next کلیک نمایید

آموزش راه اندازی RAID (Redundant Array Of Independent Disk ) بر روی ویندوز سرور 2012 r2

در این حالت نیاز به دو هارد دیسک می باشد دیسکی را با زدن Add اضافه نمایید و Next را بزنید

آموزش راه اندازی RAID (Redundant Array Of Independent Disk ) بر روی ویندوز سرور 2012 r2

این هارد دیسک بصورت درایور در سیستم نشان داده خواهد شد برای این منظور کاراکتری را برای درایو در نظر بگیرید و Next را بزنید

آموزش راه اندازی RAID (Redundant Array Of Independent Disk ) بر روی ویندوز سرور 2012 r2

آموزش راه اندازی RAID (Redundant Array Of Independent Disk ) بر روی ویندوز سرور 2012 r2

نامی را برای درایور خود در نظر گرفته و Next را بزنید

آموزش راه اندازی RAID (Redundant Array Of Independent Disk ) بر روی ویندوز سرور 2012 r2

بر روی Finish  کلیک نمایید

برای استفاده از قابلیت های گفته شده در این مقاله نیاز هست که هارد دیسک ها را به دیسک های دینامیک تبدیل نمود

و پیغام بالا برای این منظور می باشد و با زدن Yes آن را می پذیریم .

آموزش راه اندازی RAID (Redundant Array Of Independent Disk ) بر روی ویندوز سرور 2012 r2

و در تصویر زیر نیز مشاهده می نمایید که دو هارد دیسک تبدیل به حالت Stripped  شده اند.

آموزش راه اندازی RAID (Redundant Array Of Independent Disk ) بر روی ویندوز سرور 2012 r2

راه اندازی روش New Mirrored Volume :

بر روی یکی از هارد دیسک ها کلیک راست نموده و گزینه مربوطه را انتخاب نمایید

آموزش راه اندازی RAID (Redundant Array Of Independent Disk ) بر روی ویندوز سرور 2012 r2

بر روی Next کلیک نمایید

آموزش راه اندازی RAID (Redundant Array Of Independent Disk ) بر روی ویندوز سرور 2012 r2

در این حالت نیاز به دو هارد دیسک می باشد دیسکی را با زدن Add اضافه نمایید و Next را بزنید

آموزش راه اندازی RAID (Redundant Array Of Independent Disk ) بر روی ویندوز سرور 2012 r2

این هارد دیسک بصورت درایور در سیستم نشان داده خواهد شد برای این منظور کاراکتری را برای درایو در نظر بگیرید و Next را بزنید

آموزش راه اندازی RAID (Redundant Array Of Independent Disk ) بر روی ویندوز سرور 2012 r2

نامی را برای درایور خود در نظر گرفته و Next را بزنید

آموزش راه اندازی RAID (Redundant Array Of Independent Disk ) بر روی ویندوز سرور 2012 r2

بر روی Finish کلیک نمایید

آموزش راه اندازی RAID (Redundant Array Of Independent Disk ) بر روی ویندوز سرور 2012 r2

برای استفاده از قابلیت های گفته شده در این مقاله نیاز هست که هارد دیسک ها را به دیسک های دینامیک تبدیل نمود

و پیغام بالا برای این منظور می باشد و با زدن Yes آن را می پذیریم .

10

و در تصویر زیر نیز مشاهده می نمایید که دو هارد دیسک تبدیل به حالت Mirrored  شده اند.

آموزش راه اندازی RAID (Redundant Array Of Independent Disk ) بر روی ویندوز سرور 2012 r2

راه اندازی روش New Mirrored Volume :

بر روی یکی از هارد دیسک ها کلیک راست نموده و گزینه مربوطه را انتخاب نمایید

آموزش راه اندازی RAID (Redundant Array Of Independent Disk ) بر روی ویندوز سرور 2012 r2

بر روی Next کلیک نمایید

آموزش راه اندازی RAID (Redundant Array Of Independent Disk ) بر روی ویندوز سرور 2012 r2

در این حالت نیاز به سه هارد دیسک می باشد دیسکی را با زدن Add اضافه نمایید و Next را بزنید

آموزش راه اندازی RAID (Redundant Array Of Independent Disk ) بر روی ویندوز سرور 2012 r2

این هارد دیسک بصورت درایور در سیستم نشان داده خواهد شد برای این منظور کاراکتری را برای درایو در نظر بگیرید و Next را بزنید

آموزش راه اندازی RAID (Redundant Array Of Independent Disk ) بر روی ویندوز سرور 2012 r2

نامی را برای درایور خود در نظر گرفته و Next را بزنید

آموزش راه اندازی RAID (Redundant Array Of Independent Disk ) بر روی ویندوز سرور 2012 r2

بر روی Finish کلیک نمایید

آموزش راه اندازی RAID (Redundant Array Of Independent Disk ) بر روی ویندوز سرور 2012 r2

برای استفاده از قابلیت های گفته شده در این مقاله نیاز هست که هارد دیسک ها را به دیسک های دینامیک تبدیل نمود

و پیغام بالا برای این منظور می باشد و با زدن Yes آن را می پذیریم .

آموزش راه اندازی RAID (Redundant Array Of Independent Disk ) بر روی ویندوز سرور 2012 r2

و در تصویر زیر نیز مشاهده می نمایید که دو هارد دیسک تبدیل به حالت RAID-5  شده اند

آموزش راه اندازی RAID (Redundant Array Of Independent Disk ) بر روی ویندوز سرور 2012 r2

 

برای این منظور ما ۳ هارد دیسک را به سیستم خود متصل می نماییم

و سپس در Run عبارت Diskmgmt.msc را وارد نموده و OK را میزنیم

 

 

پست شده در